ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner

(Coming soon) Snow Life : GOGO Drift Ice Walk 6D4N by TG

(Coming soon) Snow Life : GOGO Drift Ice Walk 6D4N by TG

หมู่บ้านเอสกิโมและบาร์น้ำเเข็ง, ล่องเรือและเดินบนธารน้ำเเข็ง, เทศกาลโซอุนเคียวเฮียวบาคุ, กิจกรรมลานหิมะ สโนวโมบิล, ตกปลาวาคาซากิ, เดินเล่นเมืองท่าโอตารุ, ชม LIGHT UP เทศกาลเทียน, ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ, อร่อยกับเมนูพิเศษ ปู 3 ชนิด