ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner

(Coming soon) Snow Life : GOGO Kanazawa white 6D3N by TG

(Coming soon) Snow Life : GOGO Kanazawa white 6D3N by TG

ผาโทจินโบ, งานเเสดงไฟชิมาบาสะ, แช่ออนเซนชื่อดังอาวาระ, วัดนินจา, สวนสวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเคนโรคุเอน, ตลาดปลาโอมิโจ, ลิ้มลองขนมถั่วแดงทองคำ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าโกะ, ทานเนื้อฮิดะวากิวชื่อดัง, กิจกรรมลานหิมะ, วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ, ช้อปปิ้งซาคาเอะและอิออนมอลล์