ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner

พม่า มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ

ได้รับเกียรติให้จัดทริป “มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ดูแลคณะลูกค้าผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัดมหาชน (SCG Debenture Club) เดินทางไปสัมผัสความสวยงามของวิถีพุทธะผสมผสานกับวีถีชีวิตท้องถิ่นของคนพม่า โดยธรรมชาติได้ร้อยประสานวิถีท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว