ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner
image

เที่ยวครับ เที่ยว

เที่ยวครับ เที่ยว

June 16, 2020 | by Giant GOGO


เที่ยว เที่ยว เที่ยว อัดอั้นๆๆๆๆๆ
ออกไปปลดปล่อยกันครับ

ไม่ได้เดินทางมาตั้งแต่ล็อตดาวน์… โอ้วววมันช่างทรมานสำหรับนักเดินทางอย่างเราๆจริงๆครับ​
มาๆได้เวลาออกจากบ้านกันแล้ว​ แม้จะยังไม่สามารถเดินทางในเส้นทางต่างประเทศได้ ​แต่เราสามารถเดินทางภายในประเทศได้ครับ​ ออกไปกอดธรรมชาติให้หายคิดถึง​ ออกไปดูอะไรใหม่ๆ​ ไปสัมผัสการท่องเที่ยววิถีใหม่​ เที่ยวอย่างไรให้สนุก​และปลอดภัย​

ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย​

SHA คือ ความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจการ ดังนี้ 1. ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม 3. ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ประเภทยานพาหนะ 5. ประเภทบริษัทนำเที่ยว 6. ประเภทสุขภาพและความงาม 7. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.ประเภทการจัดกิจกรรม การจัดประชุม (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ และ 10. ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้า อื่นๆ โดยได้มีมาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ต่อไป​ เพราะฉะนั้นสถานที่ใด​ ผู้ประกอบการใด​ มีสัญลักษณ์ SHA นี้​ เราก็มั่นใจได้เลย​ ไปครับเที่ยวครับเที่ยว…