ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner
image

เที่ยวปลอดภัย สบายใจ หายห่วงไปกับ SHA !

เที่ยวปลอดภัย สบายใจ หายห่วงไปกับ SHA !

June 27, 2020 | by Giant GOGO

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวยุค New Normal ที่จะช่วยสร้างมาตรฐานการบริการด้านสุขอนามัยให้กับผู้ประกอบการทั่วไทย และสร้างความมั่นใจในทุกการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคน โดยเป็นโครงการร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค

การสร้างความมั่นใจจากมาตรฐาน SHA ให้กับผู้ใช้บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

การตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐานจาก สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม โดย ประเภทบริษัทนำเที่ยวก็ถูกจัดอยู่ด้วยเช่นกัน โดย ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และมีการวัดและการประเมินเพื่อให้เกิดการควบคุมและรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha

GiantGOGO – ยักษ์อยากเที่ยว