ความสนุกเริ่มต้นที่นี่
banner
image

VISA

บริการรับทำวีซ่า และให้คำปรึกษาการขอทำวีซ่า
แบบมืออาชีพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ …

ซีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าธุรกิจ
ซีซ่านักเรียน
วีซ่าเยี่ยมญาติ
วีซ่าทำงาน
work permit

ต้องการทำวีซ่า นึกถึงเรา …  Giant GOGO

_________________
 

ไม่ว่าท่านจะต้องการขอ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ เราพร้อมให้บริการ

Giant GOGO  เรามีประสบการณ์ทางด้านการขอวีซ่ากับสถานทูต โดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลการขอวีซ่าในทวีป อเมริกา แคนนาดา อังกฤษ เชงเก้น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย เพราะนักเดินทางคงทราบกันดี ความยากง่าย ของแต่ละสถานทูต นั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้คุณสมบัติของผู้สมัครขอวีซ่า เป็นไปตามมาตรฐานการพิจารณาเพื่อให้วีซ่าของแต่ละสถานทูต

การบริการของเรา

ประเทศการบริการของเรา มี ทั้งหมด 5 กลุ่ม

1. อเมริกา แคนนาดา

2. อังกฤษ

3. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

4. เชงเก้น 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน

5. เอเชีย อินเดีย จีน ไต้หวัน พม่า 

"ให้การขอวีซ่า เป็นเรื่อง ง๊าย ง่าย เมื่อให้เราดูแล"

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

Office Hours
Mon - Fri 09.00 - 18.00 hrs.
Phone
02-111-2299